Ondergrondse drup op lusern

Izak Hofmeyer, Veeplaas November 2016
Tuesday, 17 October 2017

Ondergrondse drupbesproeiing op lusern word vir meer as 15 jaar al in Suid Afrika toegepas. Kommersiële produksies van tot 25 ton droëmateriaal per hektaar per jaar is al verkry met watervolumes van 25-30mm per week in piektydperke. Afgesien van die beduidende besparing op waterverbruik, is een van die groot voordele van ondergrondse drup dat, nadat die lusern gesny en gebaal is, die land onmiddelik besproei kan word terwyl die bale op die land lê. Sodoende kan groei vinniger gestimuleer word om meer snysels per jaar te verkry. Installasie van druplyne Druplyne word met ‘n skeurploeg op ‘n diepte van 20-30cm diep geïnstalleer, met die onderskeie druplyne sowat 1,2m uitmekaar. Normaalweg word ‘n 2ℓ/uur drupper, nie-druk gekompenseerd, met ‘n spasiëring van 60cm tussen druppers gebruik. Afhangende van die installasie kan die wanddiktes van die druppyp wissel van 0,4-0,8mm wanddikte. In die geval van grond met ‘n hoë fraksie van medium tot growwe sand, sal die druplyne nader as 1,2m tussen mekaar geplaas moet word om genoegsame grondvolume te benat. Dit is belangrik om ook te sorg dat die lusern tydens vestiging, vir minstens die eerste jaar, steeds met ‘n oorhoofse stelsel besproei kan word. Soos wat die lusernplantjies groter word en die wortelstelsel dieper gevestig word, kan die oorhoofse besproeiing minder en die drupbesproeiing meer gemaak word. Dit is wel moontlik om die lusern net met die drupstelsel te vestig, maar dit moet baie goed bestuur word om suksesvol te wees. Volgens Willem Botha, bemarkingsbestuurder van Netaim Suid-Afrika, is daar ‘n paar belangrike aspekte om in gedagte te hou as ‘n besluit geneem word oor die gebruik van ondergrondse drupbesproeiing vir lusernproduksie. “Maak in die eerste plek seker van jou grondpotensiaal,” sê hy. “Diep, goed gedreineerde, hoë-potensiaal alluviale gronde van ligte tot medium tekstuur met goeie water-houvermoë en waterverspreidings potensiaal, is ideaal. Daarmee saam moet jy seker maak jou watergehalte is aanvaarbaar, veral ten opsigte van yster (Fe), mangaan (Mn), kalk en elektriese geleiding (EG).” Onderhoud Wanneer jy dan besluit het om ‘n onder grondse drupstelsel te installeer, is dit belangrik dat jy voorsiening sal maak vir ‘n paar onontbeerlike aspekte, sê hy. Die eerste is onderhoud. Normale onderhoud bestaan basies uit die gereelde spoel van die laterale, asook die skoonmaak van die filters. Hiervoor kan die onderpunte van die laterale in ‘n verdeelpyp saamgevoeg word en dan met behulp van ‘n spoelkraan gespoel word. Voorsiening moet ook gemaak word om chemiese middels te kan toedien om yster, mangaan, kalk, organiese materiaal en wortelindringing te kan beheer. Dit is belangrik om by die blokkraan voorsiening te maak vir die inspuit van chemiese middels. Hierdie punt kan dan ook gebruik word vir die inspuit van kunsmis. Net soos enige gewas voorkomend behandel word ten opsigte van siektes, net so is dit belangrik om voorkomend op te tree ten opsigte van drupperverstopping. Voor- en nadele van ondergrondse drupbesproeiing op lusern. Voordele 1. Verhoogde waterverbruiksdoeltrefendheid. 2. Arbeidsbesparing. 3. Vermindering van grondkompaksie. 4. Lae lopende koste – waterbesparing en lae druk. 5. Watertoediening meng nie in met die sny van lusern nie. 6. Water met laer gehalte kan benut word. 7. Uitvalhoeke van spilpunte kan benut word. 8. Minder onkruid. Nadele 1. Koste van stelsel. 2. Moeilik om lusern te vestig met drup - ekstra stelsel. 3. Verstoppingsgevaar as gevolg van minerale, organiese materiaal en wortels. 4. Verhoogde onderhoudsinsette. 5. Beperkte aanpasbaarheid van stelsel t.o.v. wisselbougewasse. 6. Hervestiging – wat word van bestaande stelsels? Verder is die ontwerp van jou stelsel belangrik. Aangesien die meeste van jou besproeiings komponente ondergronds is, moet die stelsel deur ‘n kenner ontwerp word. Hierdie ontwerpers sal alle veiligheidsfaktore, soos anti-vakuumkleppe, vloeisnelheid, lateraallengtes, helling en dies meer, in ag neem om toe te laat dat die stelsel optimaal funksioneer. “ ’n Watermeter,” beklemtoon Willem, “is jou vriend. Dit is waar jy die eerste aanduidings sal kry dat daar ‘n moontlike probleem in jou stelsel is.”