Media Titles

Stremming op mielies

Description:

Ons kyk na koue stremming op mielies. Het dit 'n invloed? Roelof van Pioneer Seed South Africa gee ons 'n oorsig

Link: https://www.pioneer.com/web/site/southafrica?utm_source=farmboek_videos&utm_medium=youtube&utm_campaign=Pioneer_Videos&utm_content=Cold%20Strain%20on%20maize