Media Titles

Krone Comprima V180 - Baler Challenge 2019

Description:

Kyk hoe groot is hierdie baler. Hy kan tot 'n 1.8m baal druk. Nardu van Rovic Leers vat ons deur hierdie masjien.

Link: http://www.rovicleers.co.za/Home/Products?productId=3027&categoryId=3080&utm_source=farmboek_videos&utm_medium=youtube&utm_campaign=Videos&utm_content=Comprima%20V180