Media Titles

Verskil tussen T4i en T4 final

Description:

Wat is die verskil tussen T4i en T4 final? Chris van CLAAS SA verduidelik. CLAAS SA het ook hierdie jaar hulle T4 Final trekkers op Nampo Oesdag - Harvest Day.